Veilig Werken langs de Weg

Doelstelling van de cursus
De doelstelling van deze cursus is om de werkzaamheden op, of direct langs, de openbare weg op een veilige manier te kunnen uitvoeren, zowel voor u als uitvoerende, alsook voor de gebruikers van die openbare weg.

Doelgroep
Deze cursus is voor iedereen die beroepsmatig op, of direct langs, de openbare weg werkzaamheden uitvoert.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze zijn geen toelatingseisen.

Cursusinhoud
De cursus omvat een theoretisch deel en de praktische toepassing hiervan.
- Handboek wegafzettingen CROW 96b – Niet auto-snelwegen.
- Wetgevend kader.
- Maatregelenpakket en de beschikbare middelen.
- Praktische toepassing maatregelfiguren.

Bok-SHE voor gestroomlijnd werken.