Geregistreerd Deskundig Leidinggevend Persoon R-DLP

Doelstelling van de cursus
De doelstelling van deze cursus is om u in staat te stellen zelfstandig op een veilige manier leiding te geven aan het werken in, of met verontreinigde (water-)bodems op basis van de CROW publicatie 400.

Doelgroep
Deze cursus is met name voor leidinggevenden op locatie waar gewerkt wordt met verontreinigde grond.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is een MBO-niveau vereist.

Cursusinhoud
De cursus omvat een theoretisch deel en de praktische toepassing hiervan.
- Wetgevend kader (theorie)
- V&G plannen (theorie)
- Meetstrategie (theorie)
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (theorie)
- Praktijk invulling (eventueel afgestemd op uw bedrijfssituatie)

 

Bok-SHE een vaste bodem onder u veiligheidsbeleid.