Begeleider Taak Risico Analyse TRA

Doelstelling van de cursus
De doelstelling van deze cursus is om u in staat te stellen zelfstandig leiding te geven aan het uitvoeren en documenteren van een Taak Risico Analyse. Taak Risico Analyses worden gebruikt om risicovolle acties te definiëren en te evalueren en vervolgens een plan van aanpak op te stellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Doelgroep
Deze cursus is met name voor 1e en 2e lijn leidinggevende, afdelingsmanagers en arbo-coördinatoren.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is een MBO-niveau vereist.

Cursusinhoud
De cursus omvat een theoretisch deel en de praktische toepassing hiervan.

  • Waarom een TRA en het wetgevend kader (theorie)
  • Achtergrond van risico’s / gevaren en de inschatting hiervan (theorie)
  • Opbouw van een Taak Risico Analyse (eventueel afgestemd op uw bedrijfssituatie)
  • Praktijkopdrachten (eventueel afgestemd op uw bedrijfssituatie)

 

Bok-SHE brengt u risico’s tot leven.