VCA**

Certificatie VCA*, of VCA** vraagt nogal wat van uw organisatie. Natuurlijk kunt u dit zelf regelen met de kans dat u zaken dubbel regelt, of te zwaar aanzet.

Bok-SHE gaat voor u terug naar de geest van de voorschriften en combineert dit met de reeds aanwezige processen, zodat certificatie slechts een minimale extra belasting voor uw werknemers zal zijn.

Bok-SHE is zelf geen certificerende instelling, maar kan u helpen uw organisatie klaar te stomen voor certificatie, waarbij de last voor u minimaal is.

 

Bok-SHE altijd een streepje voor.