Verandertrajecten

Aan iedere verandering of uitbreiding van uw machinepark zijn veiligheidsaspecten verbonden. Zelfs een simpele verplaatsing van een machine van de ene plek naar de andere heeft gevolgen voor de werksituatie. Soms ontstaan hierbij zelfs nieuwe gevaarlijke situaties, niet alleen tijdens het transport, maar ook als de machine uiteindelijk op zijn definitieve plek staat.

Bok-SHE kan u hierin adviseren door in een vroegtijdig stadium, liefst vanaf het ontwerp, mee te kijken en mee te denken over een pragmatische opstelling in de logische productflow, waarbij de veiligheid en belasting van uw medewerkers niet uit het oog wordt verloren.

Achteraf extra veiligheidssystemen bijbouwen is altijd een desinvestering en nodigt uit om deze systemen te omzeilen, met de nodige veiligheidsrisico's tot gevolg.

Bok-SHE levert maatwerk en neemt u veel zorg uit handen zodat u kunt doen waar u goed in bent - ondernemen.