Missie

Mijn doel is om de wetgeving, en dus uw vergunning, als een maatpak op uw bedrijf te laten aansluiten, krap waar het moet, en ruimer waar het kan. Hierin hebben we allemaal een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wet en Regelgeving is niet de hoofdactiviteit van de meeste bedrijven, maar we worden er wel dagelijks mee geconfronteerd. De nieuwe Europese wetgeving komt in hoog tempo uit Brussel en wordt in de nationale en regionale wet en regelgeving ingebed.

U als ondernemer dient hierop in te spelen en uw bedrijfsmatige activiteiten conform deze nieuwe regelgeving uit te oefenen. Bok-SHE kan u als geregistreerd Veiligheidskundige RVK® hierbij voor een deel ontzorgen, zodat u zich bezig kunt houden met waar u goed in bent, nl. ondernemen.

Visie

In de visie van Bok-SHE zijn milieu- en veiligheidaspecten geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Geen top-off activiteiten, maar gebruik makend van de bestaande werkwijzen en werkstructuren binnen de organisatie. Alleen op deze wijze krijgen milieu en veiligheid (preventie) de aandacht die ze verdienen en zijn het effectieve tools voor het management om de processen en de kosten beter te sturen.