Milieu Zorg Systemen

Als ondernemer wilt u grip hebben op de milieuverplichtingen van uw organisatie. Door deze te integreren in de dagdagelijkse praktijk en te borgen met procedures ontwikkelt u een milieuzorgsysteem.

 

Veel standaard zorgsystemen zijn administratieve gedrochten, ze zijn log en veel te groot voor uw organisatie. Bok-SHE kan u hierin adviseren door samen met u een passend zorgsysteem te ontwikkelen dat op uw organisatie gesneden is. Lean & Mean door alleen dat te doen wat gedaan moet worden en niet een heleboel tralala voor de schone schijn en de boekenkast.
Bok-SHE maakt hierbij gebruik van de bestaande werkende systemen om de acceptatie binnen uw organisatie hoog te houden.

 

Bok-SHE – Eenvoud en Helder.