Milieu administratie

Vanuit uw Milieuvergunning (Omgevingsvergunning, of Exploitatievergunning) als ook vanuit andere (semi-)overheidsdiensten wordt veel van u gevergd op het administratieve vlak. Denk hierbij aan bv de CO2-emissies, maar ook de aanslagen rioolrecht en WOZ.


Bok-SHE kan deze administratieve last voor u uit handen nemen, zodat u tijd en ruimte overhoudt om te ondernemen.

 

Bok-SHE neemt u werk uit handen.