Omgaan met gevaarlijke stoffen

Doelstelling van de cursus
De doelstelling van deze cursus is om u in staat te stellen op een veilige manier om te gaan met als gevaarlijke stof geclassificeerde goederen, gebaseerd op de PGS-15. Na deze cursus kunt u op een praktische wijze invulling geven aan uw (tussen-)magazijn en weet u wat de gevaaraspecten zijn bij het verplaatsen en ompakken van gevaarlijke goederen.

Doelgroep
Deze cursus is met name voor magazijnmedewerkers, heftruckchauffeurs (laden en lossen), arbo-coördinatoren en werkplaatsverantwoordelijken.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is een MBO-niveau vereist.

Cursusinhoud
De cursus omvat een theoretisch deel en de praktische toepassing hiervan.
- Wetgevend kader  en PGS-15 (theorie)
- Lezen en interpreteren van Veiligheidsinformatiebladen (theorie)
- Etikettering, Documentatie en registratie (theorie)
- Praktijkopdrachten (eventueel afgestemd op uw bedrijfssituatie)

 

Bok-SHE beheerst de gevaren.