Herkennen van asbest

Doelstelling van de cursus
De doelstelling van deze cursus is om u in staat te stellen zelfstandig verdacht asbesthoudend materiaal te onderscheiden en de nodige stappen te ondernemen bij constatering hiervan.

Doelgroep
Deze cursus is met name voor iedereen die beroepsmatig met verdacht asbesthoudende materialen in aanraking kan komen, bv.  in de bouw (sloop – renovatie), de industrie (pakking en isolatiematerialen) en stookinstallaties.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is een MBO-niveau vereist.

Cursusinhoud
De cursus omvat een theoretisch deel en de praktische toepassing hiervan.
- Wat is Asbest, hoe herken je het en wat dan?
- Wetgevend kader (theorie)
- Arbeidshygiëne
- Praktijkopdrachten

 

Bok-SHE – weet waar je mee werkt.