Werkplek beoordeling

Voorkomen van ongevallen en incidenten begint bij een veilige en gezonde werkomgeving. Zijn bij u de relevante werkplekken uit de RI&E beoordeeld op veiligheid en gezondheidsaspecten? Het is zeer onprettig als een medewerker na verloop van tijd schade oploopt aan bv rug, of luchtwegen als gevolg van verkeerde werkhoudingen en/of een ongezond werkklimaat.

 

Bok-SHE kan voor u de relevante werkplekken beoordelen en hier praktische (lees kosten-effectieve) oplossingen voor aandragen, zodat uw werkprocessen niet verstoord worden. Beoordelingen vinden altijd plaats in samenspraak met de werknemers, daar zij de beste ervaringsdeskundigen zijn die u heeft. Hun inbreng en mijn expertise leidt gegarandeerd tot een bruikbare oplossing, zodat u uw medewerkers optimaal blijft beschermen.

 

Bok-SHE is er voor uw medewerkers.