Werkbare RI&E ?

Een klant van mij had een goedgekeurde RI&E, echter hier was al enige jaren niets mee gedaan, daar dit een gedrocht van een papieren tijger was, waar echt niet mee te werken viel. Veel mogelijke problemen waren benoemd, echter een duidelijk plan van aanpak ontbrak.
In overleg met de klant is er gekozen voor een praktisch systeem dat de 1e lijn verantwoordelijke zelf kan onderhouden, waarbij de Manager Milieu & Veiligheid alleen hoeft toe te zien op de voortgang van het proces en zijn inhoudelijke kennis beschikbaar te stellen.

Gekozen is voor een Excel gebaseerd platform, dat toegankelijk is voor de gehele organisatie. De 1e lijn verantwoordelijke voedt het systeem vanuit verschillende bronnen (Werkoverleg, Tool-Box, (bijna) ongevallen, Kruisbestuiving andere afdelingen, etc) en overlegt met zijn afdelingsdelegatie over prioriteiten, planning en opvolging.
De Manager Milieu & Veiligheid heeft direct inzage in de diverse Excel bestanden van de afdelingen en heeft op deze wijze een vinger aan de pols en kan tijdig bijsturen indien prioriteiten “verkeerd” gelegd worden. Afdelingsoverstijgende items worden periodiek in een stuurgroep (Hoger Management) besproken en behandeld.

De klant heeft een werkbare RI&E, waarbij de 1e lijn direct verantwoordelijk en betrokken is. De werkvloer bepaalt in beginsel zelf waar zij het meeste bij gebaat zijn. Dit komt niet alleen de veiligheid, maar ook de werksfeer de productiviteit ten goede.

 

Bok-SHE schept orde in de chaos.