Vervanging machine

Bij een klant van mij zijn twee productiemachines vervangen door modernere, CE gekeurde, exemplaren. Machine 1 van leverancier A, machine 2 van leverancier B, omdat dit de goedkoopste oplossing was. De klant was zeer trots op het resultaat en liet mij de werking ervan zien. Waar de klant helaas niet goed op gelet had, was dat het werkgebied van beide machines overlappend waren. Bij een storing van machine 1, viel machine 2 echter niet stop, daar beide machines niet met elkaar konden communiceren (verschillende PLC’s en veiligheidsprotocollen). Dit levert onveilige situaties op, daar je via machine 1 in de draaiende machine 2 kunt komen en vice versa.

Om dit snel op te lossen is er een extra veiligheidsschil gebouwd boven op de reeds bestaande veiligheidsschil per machine. De klant is hierdoor direct fabrikant van beide machines geworden en hij heeft nu een kind met een waterhoofd gekregen. Een bijkomend nadeel is, dat als machine 1 op het veiligheidsprotocol stop valt, ook machine 2 stop valt (zoals het hoort), maar telkens als dit gebeurd opnieuw naar zijn uitgangspositie gebracht moet worden, daar deze machine dan niet meer weet waar hij in zijn programma is.

De extra veiligheidsschil heeft meer gekost dan wanneer beide machines bij dezelfde leverancier waren aangeschaft en het communicatieprobleem bij de leverancier was neergelegd. De functionaliteit van beide machines zou beter zijn en er zouden minder productie onderbrekingen zijn.

Ook bij verandering / vernieuwingsprocessen is het verstandig in het voortraject de veiligheidskundige impact mee te nemen en hier een deskundige naar te laten kijken.

 

Bok-SHE is uw veiligheidskundige partner voor dit soort vervangingsprojecten.