Aanpak

Het basisprincipe van Bok-SHE is gebruik maken van wat goed en nuttig is.

Natuurlijk kent u uw organisatie het beste en weet u welke processen en procedures noodzakelijk zijn om de procesvoering goed te laten verlopen. In deze systematiek worden de vereiste milieu en veiligheidsaspecten ingebouwd en geborgd, zodat er met een minimale inspanning een zo hoog mogelijk effect wordt bereikt en er geen dubbele activiteiten worden uitgevoerd.

Na een intake gesprek en een eerste oriëntatie zal er een offerte worden opgesteld voor de uit te voeren activiteiten. De offerte geeft duidelijk aan wat u van Bok-SHE mag verwachten en tegen welk tarief. Daarnaast geeft de offerte aan wat er van uw organisatie wordt verwacht om de opdracht tot een voor beide partijen bevredigend resultaat te laten leiden. Duidelijkheid vooraf.

 

Bok-SHE heeft geen uurtje – factuurtje mentaliteit, maar levert praktische werkbare oplossingen af tegen een reëel tarief. Mocht u na de implementatie nog nazorg (service) nodig hebben, dan kunnen we hier een passend aanbod voor maken.